GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00523 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártásának megkezdése a Császár-Autószervíz Kft-nél 

 

Támogatás összege (Ft) 

24 345 978 

Összköltség (Ft) 

81 153 262 

A projekt megvalósításának kezdete 

2019.03.01. 

A projekt fizikai befejezésének határideje 

2021.04.30. 

 

 

Projekt szakmai tartalma: 

Jelen fejlesztésünk által egy újabb tevékenység, a magas műszaki - technikai igényeket kielégítő pótkocsik gyártásának megkezdése vált lehetségessé. Az általunk gyártott járműfelépítmények és pótkocsik tervezésénél és gyártásánál az egyre magasabb szintű fuvarozói és fuvaroztatói igényeket, elvárásokat is figyelembe vesszük, gyártástechnológiánk garanciát jelent a magas minőségű termékek készítésére. Mindezek tökéletesítésén, magasan képzett mérnöki gárda dolgozik, szem előtt tartva korunk aktuális technikai és esztétikai követelményeit, illetve megrendelőink egyedi igényeit. Telephelyünkön, a megnövekedett a kapacitás személyi és helyigénye adott, a technikai feltételek biztosításával és a gyártás helyszínéül szolgáló csarnok megépülését követően a tevékenység végzését azonnal megkezdhetjük. 

 

 

 

 

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

 

Projekt adatok

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Császár Kft. Pápa, Külső-Veszprémi út 49. sz. alatti telephelyen

Projektazonosító: GINOP-4.1.4-19-2020-02787

Projekt összköltsége: 13 456 500 Ft

Elnyert támogatás: 7 401 075 Ft

Projektmenedzser neve, elérhetősége: Hermann-Liktor Éva

                                                                     (mobil: +36 20 367 9668, e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

 

 1. Általános tudnivalók:
  1. kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező, munkanemeknek megfelelő (ME-É, ME-V, illetve ME-G) jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.
  2. A projekt megvalósítása során e-építési napló vezetése szükséges.
  3. Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, illetve terhelheti meg
  4. napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén (nem palatető!), valamint épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén helyezhető el
  5. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye
  6. A termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében biztosítani szükséges.
  7. Felhívjuk a figyelmet, a projekt műszaki, szakmai tartalmára, a projektmegvalósítás időtartamára, valamint a költségvetésére irányuló változás esetén a támogatói okirat módosítására csak napelemes projekt esetén egy alkalommal van lehetőség.
  8. Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező. Amennyiben releváns, e feltételnek való megfelelésről az energetikai szakértő nyilatkozatának benyújtása szükséges a záró kifizetési igénylés mellékleteként.

 

 1. A projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartástkell vezetni, külön alszám/munkaszám létrehozásával

 

 1. Elszámolással kapcsolatos információk

 

 1. Elszámolás gyakorisága

 

Többszöri elszámolás esetében a projekt megvalósítása során a projekt végén benyújtandó záró kifizetési igénylés mellett legalább egy alkalommal időközi kifizetési igénylést szükséges benyújtania. Előleg igénybevételére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kedvezményezett a többszöri elszámolás lehetőségét választja.

 

A projektben egy mérföldkő került tervezésre, többszöri elszámolás esetén tetszőleges számú időközi kifizetési igénylés benyújtható, amennyiben a lehívásra kerülő támogatás összege eléri az össztámogatás 10%-át, de minimum 200.000 Ft-ot.

 

 1. Első kifizetéshez (előleg / 1. időközi / záró) kapcsolódó nyilatkozatok/dokumentumok

 

Amennyiben korábban nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetés igényléshez szükséges benyújtani az alábbi dokumentumokat:

a) biztosítékot; Amennyiben kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és szerepel az köztartozásmentes adózói adatbázisban kérelmezheti a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet az első kifizetés igénylés vagy előlegigénylés benyújtásakor.

b) önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumot vagy nyilatkozatot: A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség.

 

Felhívjuk a figyelmet, a számlák készpénzes kiegyenlítése bruttó 500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben egy számlából több mint 500.000 Ft készpénzben került kiegyenlítésre, akkor a számla teljes összege elutasításra kerül.

 

 

 1.  

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke: Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 1 850 268 Ft.

Előlegigényléshez a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell hatályos Támogatói Okirattal. Az előlegigénylési kérelmet a projektmenedzser készíti el és nyújtja be a Támogatóhoz. Az előlegigénylésnek feltétele nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról, melyben a Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

Előlegfizetés esetén az első utófinanszírozású időközi kifizetésre vonatkozó igénylést legkésőbb az előleg folyósításától számított 12 hónapon belül be kell nyújtani. Ellenkező esetben (akár 1 napos késés a kifizetési igénylés benyújtásával) az igényelt előleget ügyleti kamattal növelten vissza kell fizetni.

 

 1. Az 1. időközi kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre

 

 • számlák záradékolva, azaz a számlára fel kell vezetni a GINOP-4.1.4-19-2020-02787 pályázati azonosítót, fel kell írni, hogy „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került”, illetve a „teljesítést igazolom” szöveget és cégszerűen alá kell írni
 • a számlák kiegyenlítését tartalmazó bankszámlakivonat (a nem az adott számlához tartozó sorokat ki lehet takarni)
 • kivitelezői/ vállalkozási szerződés fizetési ütemezéssel
 • a projekt megvalósításának elindításához szükséges releváns hatályos jogszabályok szerinti jogerős engedélyek
 • megfelelőséget igazoló műszaki ellenőri nyilatkozat

 

 1. Záró kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumok köre:

 

 • számlák záradékolva, azaz a számlára fel kell vezetni a GINOP-4.1.4-19-2020-02787 pályázati azonosítót, fel kell írni, hogy „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került”, illetve a „teljesítést igazolom” szöveget és cégszerűen alá kell írni
 • a számlák kiegyenlítését tartalmazó bankszámlakivonat (a nem az adott számlához tartozó sorokat ki lehet takarni)
 • A hálózati engedélyessel kötött / módosított hálózathasználati szerződést és hálózatcsatlakozási szerződés.
 • Ad-vesz mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlap 50 kWp alatti névleges teljesítményű napelemes rendszer esetén.
 • A kiépített napelemes rendszerek megfelelőségét a projekt zárásakor az alábbi dokumentumokkal, illetve nyilatkozatokkal szükséges igazolni:

 

Ellenőrzésre kerülő követelmény

 •  

Ellenőrzés módja

Kristályos napelem modulhatásfok követelmény

legalább 15%

Gyártmány termékleírása

Kristályos napelem MSZ EN 61730 és MSZ EN 61215 előírásai

megfelel vagy egyenértékű

Napelem modulra vonatkozó független tanúsító szervezet által kiállított terméktanúsítás IEC 61730 és IEC 61215 vagy EN 61730 és EN 61215 megfelelés igazolására

Inverter esetén MSZ EN 62116 előírásai

megfelel vagy egyenértékű

Gyártói CE megfelelőségi nyilatkozat

Kivitelezőtől elvárt követelmények

Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7-712

megfelel vagy egyenértékű

Kivitelezői nyilatkozat

Rendszerdokumentáció, üzembe helyezési vizsgálatok és az ellenőrzés minimális követelményei (MSZ EN 62446) követelmények

megfelel vagy egyenértékű

Kivitelezői nyilatkozat, dokumentáció

Rendelkezik telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatóval

 •  

Kivitelezői nyilatkozat

 

 

 

 

 • Csatolandó továbbá a felhívás mellékletét képző szállítói nyilatkozat a szállító aláírásával ellátva. (Szallitoi_nyilatkozat_sablon_4.1.4-19.docx)
 • A telepített napelemes rendszert ábrázoló fotók: épületenként min. 2, maximum 5 db kép a telepített napelemes rendszerről, illetve az inverterről úgy, hogy annak a gyári száma is olvasható legyen
 • Műszaki ellenőr nyilatkozatai az alábbi esetekben:
  • A projekt fizikai befejezését követően a záró kifizetési igényléshez csatolni szükséges a felhívás 6.2.2 pontja szerint (3. oldalon lévő táblázat) a kivitelező által aláírt nyilatkozat arról, hogy a támogatói okirat megjelölt fejlesztés megtörtént, továbbá távfelügyeleti hozzáférés biztosított a Támogató részére, amellyel a rendszer termelése nyomon követhető a fenntartási időszak végéig.
  • a műszaki ellenőr nyilatkozata arról, hogy statikai szakvélemény (miszerint az épület a fejlesztés előtti állapotban nem rendelkezik állékonysági problémával) rendelkezésre áll, melynek a pályázat benyújtása előtti keltezéssel kell készülnie

 

 1. Beruházás befejezése

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. (az utolsó számla teljesítési napja és az ez alapján készült teljesítési igazolás kelte)

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

Jelenleg hatályos Támogatói Okirat alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma 2022.09.30.

 1. Fenntartási időszak

A projekt fenntartási időszakának kezdete a támogatási összeg utolsó folyósítását követő nap

A Kedvezményezett köteles minden projekttel kapcsolatos dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig megőrizni! Ezen időpontig áll fenn a Kedvezményezett ellenőrzés-tűrési kötelezettsége, továbbá köteles a projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, külön alszám/munkaszám létrehozásával.

A projekt fenntartási időszaka alatt a Kedvezményezettnek évente Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtania a kötelező vállalások és szakpolitikai mutatók teljesülésével kapcsolatban. A Projekt Fenntartási Jelentéseket a projektmenedzser készíti el és nyújtja be elektronikus úton, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 

 • 50 kWp alatti névleges teljesítményű napelemes rendszer esetében az energiaszolgáltató által szaldó elszámolásról kiállított áramszámlákat, 50 kWp teljesítményű rendszer felett szaldó, vagy normál számlákat a projekt fenntartási jelentések mellékleteként szükséges benyújtani.

 

 1. Kötelező nyilvánossági és tájékoztatási elemek
 • A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig. Amennyiben nincsen működő honlap, abban az esetben ez a pont figyelmen kívül hagyható.
 • A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése: a fenntartási időszak végéig kinn kell lennie.
 • Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (napelemes rendszerről, inverterről úgy, hogy annak a gyári száma is olvasható legyen)

A tájékoztatási költségek nem elszámolhatók a projekt keretein belül.

 

 

PROJEKTINFORMÁCIÓK

GINOP-1.2.8-20-2020-02179

 

A Császár Kft. eszközbeszerzése és ingatlanberuházása

 

· a kedvezményezett neve: Császár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság

· a projekt címe: A Császár Kft. eszközbeszerzése és ingatlanberuházása

· elszámolható összköltség: 129 167 948 Ft

· visszatérítendő támogatás összege: 90 417 564 Ft

· a támogatás mértéke: 70 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Császár Autószervíz Kft. a tulajdonában álló Renault-Dacia-Nissan autószalon és műhely épületének bővítését határozta el. A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében döntöttünk az autószalon és a műhely átalakítása és modernizációja mellett. Ezzel a beruházással igényesebb kiszolgálást tudunk biztosítani ügyfeleink részére, illetve lehetőségünk lesz az eszközparkunk bővítésére, mert megfelelő méretű csarnok fog rendelkezésre állni a szintén ezen projekt keretében beszerzett eszközök üzembehelyezésére. Beszerzésre kerülő eszközök: Wulkan kerékemelő kerékmosó berendezés, Pneumatikus emelő a kerék be- és kirakodásához, biztonságos, forgó kosárral felszerelve. DA200/4PL aknaperem emelő, Ravaglioli 650.2.55 ISI Elektro-hidraulikusollós emelő, futóműállításhoz kialakítva, beépített segédemelővel. Érintőképernyős, egyszerűen kezelhető monitoros centrírozó gép személygépkocsik és kis haszongépjármű kerekeinek kiegyensúlyozására. Konfort 712R R134a klímakarbantartó munkaállomás a hagyományos és hibrid meghajtású gépjárművek klíma berendezéseinek hűtőközeg utántöltésére, tisztítására, lefejtésére. AMI 3,0 T ECO LINE kétoszlopos emelő. Laser Examiner vizsgáló eszköz féktárcsák és gumiabroncsok felületének ellenőrzésére és vizsgálatára. AMI 5,5 T VAN L=5400 kétoszlopos emelő. Magas minőségű hidraulikus emelő felső átkötésű. ULTRA POSE-EVOLUTION szélvédő beemelő szerkezet. Advanced autódiagnosztikai készlet Pico PQ180. CEMB DWA 3500 3D futóműállító berendezés személy és kisteher járművekhez. Wulkan 4x4 HP kerékmosó berendezés Kisteher, SUV, személygépkocsi kerekeinek mosására alkalmas. FACOM NK.3000F 3/4 Levegős kulcskészlet csavarkötések oldására és rögzítésére használatos nagynyomású levegővel működtetett gépi eszköz. HWY 200 COM melegvizes ipari mosó. PO30Á(656B) állványos hidraulikus műhelyprés. E-light ONE-D fényszóró állító. Giuliano S228 Pro kerékszerelő gép. Komplett szerszámkocsi. ABAC B7000/500 FT dugattyús kompresszor.

Az épületek bővítése és az új eszközök megvásárlása lehetőséget biztosít olyan szerviztevékenységek végzésére, amelyre eddig nem volt lehetőségünk, illetve az eddig végzett szerviztevékenységünk minőségét is javítani tudjuk.

 

· a projekt befejezési dátuma: 2021.10.31.

· a projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02179

 

 

 

PROJEKTINFORMÁCIÓK

GINOP-4.1.4-19-2020-00621

Napelemes rendszer telepítése a Császár Kft. Pápa, Külső-Veszprémi út 49. sz. alatti telephelyén

· a kedvezményezett neve: Császár Autószervíz Korlátolt Felelősségű Társaság

· a projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Császár Kft. Pápa, Külső-Veszprémi út 49. sz. alatti telephelyén

· elszámolható összköltség: 13 959 830 Ft

· vissza nem térítendő támogatás összege: 7 677 906 Ft

· a támogatás mértéke: 55,00 %

· a projekt befejezési dátuma: 2022.07.01.

· a projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-00621

Projekt tartalmának bemutatása:

A napelemes beruházás megvalósításának indoka a tevékenységünk – elsősorban a szervíztevékenység - során felmerülő jelentős villamos energiaköltségeink csökkentése azáltal, hogy a villamos energia-igényünk egy részét megújuló energia igénybevételével elégítjük ki. A Ford márka kereskedőiként cégünk is elkötelezett az elektromos autózás európai fejlesztése iránt, ezért egyre nagyobb választékot kínálunk a hybrid technológiával gyártott modellek területén, illetve 2020 év végéig a Ford 14 új hibrid és teljesen elektromos modellt dob a piacra. Továbbá az új piaci igényekhez igazodva a teljesen elektromos és plug-in hibrid járművünkhöz szeretnénk nyilvános töltőállomásokat kialakítani, amely szintén indokolja a napelemes rendszer kiépítését. A megvalósítási helyszín a Pápa, Külső-Veszprémi út 49. sz. alatti telephelyünkön lévő ingatlan esetében rendelkezésre álló 550 nm tetőfelület alkalmas a tervezett 47,88 kW teljesítményű rendszer kiépítésére. A napelemes rendszer telepítése nem igényel átalakítási feladatot az ingatlanon. A kiépítésre kerülő napelemes rendszer alkalmas lesz arra, hogy kiváltsuk vele vállalkozásunk energiafelhasználásának 75,8%-át. Az energiahatékonysági fejlesztés által elért primer energiafelhasználás csökkenés 284,41 GJ/év.

 

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ
ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA A CSÁSZÁR AUTÓSZERVÍZ KFT. 13 792 811 FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

„Adaptív technológiai innováció a Császár Autószervíz Kft-nél” projekt megvalósításához a Császár autószervíz Kft. 50%-os támogatási intenzitás mellett 13 792 811 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című, GINOP-2.1.8-17 kódszámú pályázati kiíráson. (Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00147).

Jelen projektünk által is egy új eddig nem végzett tevékenységet, a karosszéria és pótkocsigyártást kívánjuk elindítani, ezáltal magas műszaki - technikai igényeket kielégítő pótkocsik gyártását kezdjük meg. Egyedi tervezésű és építésű járműveink a jelenleg ismert, valamennyi opciós felszereltséggel rendelhetőek majd. Az általunk gyártott jármű felépítmények és pótkocsik tervezésénél és gyártásánál az egyre magasabb szintű fuvarozói és fuvaroztatói igényeket, elvárásokat is figyelembe vesszük, gyártástechnológiánk garanciát jelent a magas minőségű termékek készítésére. A tökéletes gépek elkészítésén képzett mérnöki gárda dolgozik, szem előtt tartva korunk aktuális technikai és esztétikai követelményeit, illetve megrendelőink egyedi igényeit. Tevékenységünk bővítéséhez, ezáltal piaci helyzetünk további erősítéséhez és munkahelyeink megtartásához, bővítéséhez elengedhetetlen a az új tevékenység beindítása, melyet jelen gépbeszerzési projekt megvalósításával valósítunk meg. Telephelyünkön, a megnövekedett és teljesen új gyártási kapacitás személyi és helyigénye is adott, a technikai feltételek biztosításával, a szükséges berendezés beszerzésével a tevékenység végzését azonnal megkezdhetjük.. A projekt fizikai befejezésére 2018.10.31-én került sor.